Chua Cam Lo

Pháp âm

Tây Lương Nữ Quốc - Hòa Tấu

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Niệm Phật

 

Nhạc Niệm Phật A Di Đà (2011)

 

A Di Đà Phật

 

Chú Đại Bi

 

Nhạc Hòa Tấu Phật Giáo 01 (Meditation Music)

 

Trình Diễn Âm Nhạc Phật Giáo - Lược Khoa Chẩn Tế - ( Huế )

 

Tuyển Tập Ca Nhạc Phật Giáo - Nguyễn Đức

 

Bài hát: Gương Phật Thích Ca - Thiện Tấn

 
Trang 2 / 2