Chua Cam Lo

Bản tin: Lễ cầu nguyện nhân ngày vía đức Quán Thế Âm đản sanh năm Ất Mùi