Chua Cam Lo

Video phật sự

Lễ cung nghinh, An Vị Tôn tượng Vô Dư Niết Bàn tại Chùa Cam Lộ, Quảng Trị

 

Chùa Cam Lộ: Video đưa tượng Vô Dư Niết Bàn vào bệ

 

TT. Huế: Lễ xuất hành di chuyển hoa sen từ Học viện PGVN tại Huế về sông Hương

 

Bản tin: Lễ cầu nguyện nhân ngày vía đức Quán Thế Âm đản sanh năm Ất Mùi

 
Trang 1 / 2